© 2013 Centrum Rodzinki. Wszelkie prawa zastrzeżone.

logotyp krakow_CMYK

Gmina Miejska Kraków
udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką w Żłobku Karmelkowy Zakątek.